בס״ד

Chesed V’Rachamim 

with Dignity

Watch Our Video
$82,391 of $500,000 Raised
165 Donors
16%

Donate - Your chance to make a difference

DONATIONS

Displaying 25 – 48 of 165

M Losh

$54.00

Anonymous Donor

$180.00

Anonymous Donor

$54.00

Anonymous Donor

$54.00

Bracha Doch

$100.00

Anonymous Donor

$100.00

Sarah Boymelgreen

$250.00

לשנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל

Anonymous Donor

$10,000.00

You deserve a lot more Nechama

Shamai Eliyahu

$180.00

אין לי מילים
שאלקים ישלם לך עם כתיבה וחתימה טובה

Mendel and Chaya Bruk

$118.00

Nash’s you are so lucky to have our communities Diamond

Bentzion Schechtman

$100.00

To Keren Yisroel
May your maysim tovim bring up your tefilois on yomtov

Anonymous Donor

$250.00

Levi Levin

$540.00

Mr Leibish Nash
Hashems Shliach , Hashems Gift

Berel and Chavi

$100.00

הר’ נעש
זכויותיך מרובים

Gavriel and Esther

$36.00

Harav Nash
This is all your credit

Friends of Nechama Drizin Bernstein

$250.00

To the purest soul Nechama
A good year

Mendel Markowutz

$250.00

Hatzlacha Raba
May you always be able to continue your good work

Shayna L

$100.00

A kesiva vechasima tova dear Nechama

Yekusiel and Chava

$540.00

In dedication to Kind Nechama

Anonymous Donor

$126.00

Lzchuz for a ksiva vchasima tova lshana tova umisuka for me and my whole family and all the yidden bezH! Moshiach NOW!

Gershon and Chaya Grunblatt

$2,200.00

Mrs Berenshtein
כדאי כל העולם for you!

Dov

$1,000.00

Dedicated to Nechama B
You have turned over this dark world!

Eli Nash

$1,800.00

Nechama thank you for your unparalleled help to those in need!

For All you have done

$3,600.00

For all you have done and continue to do, may the one above repay you

15+ Years Making A difference

G-d does not remain a debtor

For every good deed that a Jew does, G-d repays him generously – with children, vitality, and abundant sustenance.

Igros Kodesh of the Rebbe Rayatz, Vol. 6, letter   1673.